Ingresos de Explotación (miles ptas.)
AÑO  INGRESOS (miles) INGRESOS VARIOS (miles) INGRESOS TOTALES (miles)
 (h) Viajeros   (i) Mercancías G.V. (j) Mercancías P.V.  (k) Otros   (l) Tráfico
1930 533 76 761 9 1.379
1931 530 93 1.108 5 1.736
1932 530 93 1.113 6 1.742
1933 532 95 941 177 1.745
1934 515 105 2.436 83 3.139
1935 470 98 2.031 9 2.608
1936 432 121 1.291 4 1.848
1937 653 1.687 1.803 4 4.147
1938 670 3.796 3.395 5 7.866
1939 823 2.992 2.621 4 6.440